Polityka prywatności
Polityka ochrony danych osobowych

 1. Polityka Prywatności niniejszego sklepu internetowego ma charakter informacyjny. Zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w szczególności cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest POWERower Krzysztof Grabowski, ul. Goleszowska 31/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-147-76-32. Kontakt do Administratora danych jest tożsamy z kontaktem wskazanym na stronie „KONTAKT„.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja usług, niezbędnych do wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 5. Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, bądź w innych celach, odbywa się jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, o ile jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Podawane Administratorowi dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator przetwarza przekazane dane zgodnie z prawem, które zbierane są dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Dane zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

 7. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe użytkowników były chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym celu Administrator zapewnia organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa.

 8. Możliwe jest powierzenie przez Administratora, przetwarzania danych w jego imieniu innemu podmiotowi. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom wyspecjalizowanym i uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 9. Dane są przechowywane przez Administratora z uwzględnieniem czasu określonego w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 10. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora pełnego dostępu do treści swoich danych osobowych.

 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje użytkownikowi w dowolnym momencie.

 12. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych, oznaczonych w danym celu jako obowiązkowe, uniemożliwi rejestrację bądź złożenie zamówienia. Nie podanie niezbędnych danych do wykonania umowy bądź do podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, skutkuje brakiem możliwości ich realizacji przez administratora w tym zakresie.

 13. Administrator może używać plików typu cookies wysyłanych przez serwer internetowy. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych przez użytkownika witryn, a także pomagają dostosować stronę do wymagań poszczególnych użytkowników. Pliki typu cookies operują na danych anonimowych. Pliki cookies dostarczają przede wszystkim danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron z serwisu administratora. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies na stronie internetowej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

 14. Anonimowe dane zbierane są także w celach statystycznych związanych z analizą odwiedzin sklepu internetowego (w szczególności Google Analytics)